Vážení pacienti.

V termínu od 29. 7. do 2. 7. nebude MUDr. Mária Nejedlá v ordinaci. Prosím využijte v urgentních případech pohotovost. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Děkujeme.

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění - Ústí nad Labem

Ceník základních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/držení zbrojního průkazu skupiny E 700 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/držení zbrojního průkazu skupiny C 500 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – skupiny A, B 450 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – řidiči nad 65 let 200 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – ostatní 450 Kč
vstupní a mimořádná prohlídka do zaměstnání 500 Kč
periodická prohlídka do zaměstnání 400 Kč
výstupní prohlídka ze zaměstnání 300 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
aplikace očkovací látky nahrazené ze zdravotního pojištění, administrativa, dohled 70 Kč
vystavení kopie ztraceného potvrzení o pracovní neschopnosti 100 Kč
průkaz pracovníka v potravinářství 250 Kč

Ceny dalších, zda neuvedených služeb se řídí platným ceníkem poskytovatele, který je vždy k dispozici k nahlédnutí v ordinaci.