Osobní lékař - ordinace praktického lékaře Litoměřice, Milevsko

Vážení pacienti.

S politováním oznamujeme, že lékař, který si potenciálně měl ordinaci převzít, se nakonec do Litoměřic stěhovat nebude. Ordinace byla tudíž k poslednímu červenci uzavřena. Pacientům nabízíme možnost přeregistrovat se do naší Ústecké ordinace k MUDr. Márii Nejedlé. Dokumentaci si při přechodu k jinému lékaři je možné vyžádat na emailu info@osobni-lekar.com. Veškerá pacientská dokumentace je uskladněna v Teplicích. Po domluvě bude možné si ji osobně vyzvednout, nebo zaslat lékaři, který si Vás bude přebírat do péče.

Děkujeme.

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění - Litoměřice

Ceník základních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/držení zbrojního průkazu skupiny E 700 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/držení zbrojního průkazu skupiny C 500 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – skupiny A, B 450 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – řidiči nad 65 let 200 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – ostatní 450 Kč
vstupní a mimořádná prohlídka do zaměstnání 500 Kč
periodická prohlídka do zaměstnání 400 Kč
výstupní prohlídka ze zaměstnání 300 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
aplikace očkovací látky nahrazené ze zdravotního pojištění, administrativa, dohled 70 Kč
vystavení kopie ztraceného potvrzení o pracovní neschopnosti 100 Kč
průkaz pracovníka v potravinářství 250 Kč

Ceny dalších, zda neuvedených služeb se řídí platným ceníkem poskytovatele, který je vždy k dispozici k nahlédnutí v ordinaci.